Pani milczenia

Pomiędzy Bogiem i bliźnim istnieje szczególnego rodzaju związek, przez co jest rzeczą niemożliwą dotknąć jednego, aby nie dotknąć drugiego, zranić jednego, aby nie zranić drugiego. Nasze zapominanie o Bogu osłabia i kończy nasze więzi miłości z bliźnim.

Najświętsza Panna tak bardzo miłowała ludzi, ponieważ Jej Serce było ogarnięte miłością do Boga. Jej nieskończona miłość do Boga objawiła się w czułej miłości do swych braci, do ludzi.

Serce Maryi jest dla nas przykładem. Powinniśmy żyć tak, jak Ona żyła, miłością do Boga i do bliźnich.

Pani milczenia, spraw, niech mówię, gdy jest rzeczą roztropną mówić, lecz zachowam milczenie, gdy należy milczeć.