Pani milczenia

Nikomu nie moglibyśmy zaproponować, jako przykładu życia duchowego, życia Najświętszej Maryi Panny. Ona przeżywała w największej intymności, w najskrytszej głębi swego Niepokalanego Serca, swoje osobiste zjednoczenie z Bogiem. W swoim najczystszym Sercu i pokoju swojej błogosławionej duszy, adorowała Przenajświętszą Trójcę.

Zanim oddamy się dziełom zewnętrznym, w skrytości naszego serca powinniśmy miłować i służyć Bogu. Nasze działanie powinno być owocem tego, co przeżywamy wewnętrznie.

Pani milczenia, użycz nam serca czystego, zamieszkanego przez Boga Ojca, który widzi to, co dzieje się w skrytości i daje swoją nagrodę.