Pani Kantyku Magnificat

Wspaniały hymn - Magnificat, zaintonowany przez Najświętszą Maryję Pannę, wysławiający chwałę Pana i dziękujący za wszystkie wielkie dzieła w Niej dokonane, jest jak pieśń wykonywana przez solistę w imieniu całego chóru, w imieniu całej ludzkości, która w ten sposób dziękuje Bogu za to, że stał się Człowiekiem, aby zbawić wszystkich ludzi.

Pani Kantyku Magnificat, wyrażająca radość ubogich w duchu, którzy doświadczyli spotkania Boga Zbawiciela, spraw, abyśmy zawsze pragnęli ducha ubóstwa i abyśmy zawsze wspomagali głodnych chleba i głodnych Boga.