Pani idąca do nieba

Chóry anielskie śpiewają i wysławiają naszą Panią wstępującą do nieba. Widziałam Ją tak piękną jak zorza poranka, jak słońce błyszczące wysoko na niebie. Widziałam Ją tak piękną, tak promienistą - Królową na niebiosach, blisko Boga.

Maryjo Dziewico, Królowo nieba, pełna łaski, módl się za nami. Panno Maryjo, niech przez wszystkie wieki, wszyscy wysławiają naszego Boga!

Maryjo, która wyprzedziłaś nas w zmartwychwstaniu i w chwalebnym wniebowzięciu, niech Twoje Serce wskazuje nam zawsze drogę do chwały Boga.