Pani Ewangelii

W swoim życiu Maryja pozwalała się prowadzić światłu wiary. Kierowała się we wszystkim natchnieniami łaski oraz impulsami i poruszeniami pochodzącymi z darów Ducha Świętego.

Jeśli chcemy poczynić postępy na drodze do świętości, musimy być otwarci na głos Ducha Świętego, który rozbrzmiewa w naszym wnętrzu.

Pani Ewangelii, uczyń nas posłusznymi Słowu i uczyń nas głosicielami Dobrej Nowiny naszym braciom.