Pan jest blisko!

 Życie Jezusa było życiem skromnym. On narodził się pośród biednych. Powiedział, że sam dał nam przykład, abyśmy Go naśladowali.

Uwelbiajmy Pana, który jest już blisko!