Ożywiająca Obecność

Ideał mobilizuje wszystkie wysiłki w człowieku, gdy ten ów ideał posiada. Czy Chrystus rzeczywiście "pochłania" wszystkie twoje energie i nadaje sens całemu twojemu entuzjazmowi?

Chrystus nie jest jakimś tylko wspomnieniem z historii, lecz żywą Obecnością. Jest Obecnością żywą i ożywiającą.

Pozwól ożywiać się Chrystusowi!