Otrzymał Maryję za Matkę

Św. Jan Ewangelista otrzymał Maryję za Matkę. Jezus nie mógł dać mu tytułu bardziej miłego i wspanialszego niż tytuł "Syn Maryi".

Liturgia mówi, że my podzielamy ten zaszczyt, ponieważ także jesteśmy dziećmi Maryi. Podzielamy ten zaszczyt i te zobowiązania!

Kochajmy Maryję i czyńmy zawsze to, co podoba się tak dobrej Matce. Matka Boga jest moją Matką!

Maryjo, chcę być dobrą Twoją córką, kochać Cię ze wszystkich sił i z całego serca!