Ośrodek zjednoczenia

Różnice jakie mogą zaistnieć wśród braci, przez nikogo lepiej nie mogą być złagodzone, czy zlikwidowane, niż przez Matkę.

Jeśli my, chrześcijanie, nie osiągnęliśmy jeszcze jedności, o jaką prosi nas Ewangelia i której domaga się od nas świat, nawet niewierzący, to dlatego, że nie staraliśmy się zjednoczyć wokół naszej wspólnej Matki.

Sobór skupił kult i nabożeństwo do Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, Ludu Bożego. Gdy świadomie pielgrzymujemy pod opieką Maryi, idziemy ku jedności. Wszystko, co czynimy, rozszerzając miłość i pobożność maryjną, zgodnie z orientacją soborową, jest zasiewem jedności.

Dziewico i Matko, która urodziłaś Stworzyciela, bądź Ty sama ośrodkiem zjednoczenia Boga z człowiekiem i wszystkich ludzi między sobą.