Osobiste spotkanie

Jakże można nie rozpoznać Jezusa? Poznajemy Go przecież tak w słowach, jak i w cudownych dziełach, których dokonał.

Człowiek musi dojść do wiary, ale nigdy do niej nie dojdzie, jeśli wpierw nie dokona dobrowolnego, świadomego i osobistego spotkania z Jezusem.

Nie można osiągnąć wiary przy pomocy argumentacji, studiów, analiz, dialogów. Wiara nie jest wnioskiem wyciągniętym na podstawie logicznych przesłanek, na podstawie dialektycznych rozumowań. Wiara jest życiem i to życie przychodzi do nas i otrzymujemy je dzięki pośrednictwu Jezusa Chrystusa, poprzez osobisty kontakt z Nim, w głęboko przeżytym doświadczeniu religijnym.