Ona pomaga

Wszystko się skończy więc i cierpienia się skończą.

Droga chwały, to droga krzyża.

Matka Najświętsza z nami,
Ona nam zawsze pomaga.

św. Maksymilian Maria Kolbe