Ona nauczy cię

Jeśli chcesz się nauczyć służenia ludziom, zgodnie z tym, ile znaczą, i z tym, co Chrystus czuje względem nich, zbliż się do Maryi.

Ona nauczy cię zauważać w każdym człowieku cenę Krwi swojego Boskiego Syna. Ona nauczy cię widzieć w każdym człowieku swojego własnego Syna, który żyje lub pragnie w nim żyć. Ona powie ci, że liczy na ciebie w dziele zbawienia wszystkich ludzi i oczekuje, że Jej nie zawiedziesz w nadziei w tobie pokładanej.

Panno, ideale świętości, pomóż mi naśladować prawdziwie Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć.