Ona króluje

Istotą naszego oddania się Niepokalanej i doskonałości oddania się nie stanowi uczucie ani pamięć, ale wola.

Jeśliby więc kto nie czuł wcale słodkości obcowania z Nią,
ani by nie mógł pamiętać,
myśleć dużo o Niej z jakichkolwiek powodów,
jeżeli wola trwa przy Niej,
jeżeli nie odwołuje swego oddania się,
ale wedle możności jeszcze je odnawia -
niech będzie spokojny, bo Ona króluje w jego sercu.

św. Maksymilian Maria Kolbe