Ognisko Rodziny z Nazaretu

Matka jest łzami, jakie płyną na wszystkie nasze winy; jest uśmiechem, jaki towarzyszy wszystkim naszym radościom; jest przebaczeniem ofiarowanym za nasze przewinienia; jest ręką zawsze wyciągniętą do udzielania pomocy; jest dla nas nieustannie bijącym sercem, kochającym nas jak tylko matka potrafi i umie to czynić; jest modlitwą wznoszoną do nieba w naszych potrzebach; jest myślą , w której zawsze jesteśmy obecni.

To jest matka i tą Matką jest Maryja i jest tym wszystkim, co czyni dla nas. Kiedy sobie uświadomimy, że jesteśmy dziećmi Maryi, nasze życie zmienia się naprawdę.

Maryjo, prosimy Cię serdecznie, aby w każdej naszej rodzinie nieustannie "płonęło ognisko" rodziny z Nazaretu.