Ogień miłości

Gdy Chrystus i Maryja wchodzą w życie człowieka, ten się zmienia, ponieważ zmienia się jego życie.

Chrystus i Maryja przemieniają środowisko, ożywiają ducha, oczyszczają go, uświęcają, przebóstwiają. Chrystus i Maryja, przenikając w życie człowieka, napełniają je światłem i ciepłem; światłem wiary i ogniem miłości do Boga i do bliźniego.

W ten sposób, w tym życiu wszystko ulega przemianie, wszystko staje się leprze, wszystko postępuje w doskonałości; już nie ma więcej pychy, nie ma w nim zmysłowości, nie ma egoizmu, nie ma przemocy ani w słowie ani w charakterze czy temperamencie, nie ma zawiści czy zazdrości, nie ma grzechu. Więcej za to jest łaski Bożej, która jest świętością.

Matko Kościoła, pomóż nam nieść nowość Ewangelii do wszystkich środowisk.