Odpowiedzialność

Ten list, który wysłałam do Jezusa do Nazaretu... zwróciła mi poczta, z napisem na kopercie: "Do nadawcy".

Na kopercie sam Jezus napisał swoją następującą uwagę: "Nie ja, lecz wy, chrześcijanie, powinniście się starać, aby nikt nie cierpiał z powodu zimna, czy braku domu. Zwrócić do nadawcy, do wykonania!".

Jezus zwrócił mi list, abyśmy uświadomili sobie naszą odpowiedzialność, abyśmy wszyscy wreszcie zrozumieli, że Jezus rodzi się w każdym dziecku przychodzącym na ten świat i płacze w każdym płaczącym dziecku, że drży z zimna w każdym dziecku nie mającym okrycia i cierpi głód w każdym głodującym człowieku.

Jezus z Nazaretu żyje dziś w ciele każdego potrzebującego i w tym potrzebującym, my chrześcijanie, wierzący w Chrystusa, powinniśmy ukazać naszą miłość do Niego.

On sam zostawił nam to zapisane w Ewangelii mówiąc: "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście".