Odpowiedź dla wszystkich

 Jezus nauczał we wszystkich synagogach i miejscowościach, kierując swoje słowa do wszystkich ludzi. Jezus nie był "odpowiedzią" dla jakiejś wybranej grupy, lecz "odpowiedzią" dla wszystkich. Jezus nie chce, aby zawłaszczyła Nim jakaś jedna grupa, nawet pod pretekstem podziękowania za Jego łaski i Jego uzdrowienia.

Jezus należy do wszystkich i szuka wszystkich, ponieważ przyszedł dla wszystkich i za wszystkich poświęcił się swemu Ojcu.