Odnowione arcydzieło Boga

Praca Pana Boga w kształtowaniu swojej Najświętszej Matki polegała na odbudowaniu natury ludzkiej okaleczonej przez grzech.

Człowiek stworzony przez Boga, umieszczony w raju, był arcydziełem mądrości, mocy i miłości Boga. Przez grzech ludzie zepsuli to arcydzieło i Bóg postanowił je naprawić.

Taką odnową jest Maryja Najświętsza. Ona jest wspaniałym odbudowaniem biednej natury ludzkiej. Ona jest znowu arcydziełem pracy Boga.

Święta Maryjo cierpiących, spraw, niech cierpienie odnowi piękno mojej duszy!