Od pierwszego wieku

Od pierwszego wieku Kościół odmawiał modlitwę Zdrowaś Maryjo, powtarzaną nieprzerwanie przez lud chrześcijański. Śpiewał Magnificat z prorockimi akcentami, rozwijał wezwanie Pod Twoją obronę, nazywając Maryję Theotokos lub Matką Boga w liturgii i życiu prywatnym.

W ten sposób Kościół zagłębiał się w tajemnicę Chrystusa w aspekcie Maryjnym i w ten sam sposób wierni słudzy Chrystusa przeżywali swój chrystocentryzm za pośrednictwem mariologii przenikniętej uczuciem.

Święta Maryjo dni radosnych, uświęcaj nasze radości!