Oczyszczone spojrzenia

My, ludzie, będziemy dobrze patrzeć na siebie wzajemnie, jeśli będziemy patrzeć na siebie w Chrystusie Jezusie, który powinien być punktem odniesienia dla nas wszystkich. Aby te spojrzenia docierały do Chrystusa bardziej oczyszczone, powinny przebiegać przez Niepokalane Serce Maryi, które jest źródłem, w którym wszystko się oczyszcza i staje się Boże. Ono jest ogniskiem, w którym spalamy wszystkie nasze grzeszne naleciałości i odzyskujemy ogień miłości Bożej. Ojcowie Kościoła potwierdzają, że nabożeństwo do Maryi oczyszcza i odnawia serca Jej czcicieli.

Maryjo, pomóż nam oczyścić nasze spojrzenia, abyśmy potrafili zauważać Twoją obecność w naszym życiu