Oczekiwane Dziecko

 Święta Bożego Narodzenia napełniają radością wszystkich: i dzieci i dorosłych. Wszyscy oczekujemy tego Dzieciątka, które będąc Dzieciątkiem, przyciąga dorosłych i będąc Dorosłym jest otoczony przez rzesze dzieci.

Zawsze odczuwamy Go jako "naszego", bardzo "naszego" i nam bliskiego. Wydaje się, że wszyscy bez wyjątku, w dzień Bożego Narodzenia czujemy się lepsi, ponieważ czujemy się bardziej dziećmi. A czując się bardziej dziećmi, pamiętamy słowa, jakie powiedział Narodzony w Betlejem: Królestwo Niebieskie należy do tych, którzy stają się jak dzieci - pokorne, szczere, niewinne.