Nowenna 1000 Zdrowaś

Nowenna to to sposób modlitwy, inspirowany wpisem z Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej (nr 1413), polegający na odmawianiu 1 tys. Pozdrowień Anielskich przez 9 dni, przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP.

Nazywana również "Nowenną według św. Faustyny", organizowana jest w Niepokalanowie od 2017 r.

Nowenna jest wyrazem miłości okazanym Maryi. Razem ze św. Faustyną i św. Maksymilianem odprawiający w ten sposób nowennę dziękuje Bogu za Niepokalane Poczęcie Maryi. Każde Zdrowaś Maryjo to jedna duchowa róża ofiarowana Matce Pana. Według Dzienniczka (nr 1412-1414) św. Faustyna trzykrotnie odprawiła Nowennę przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, składającą się z odmówienia tysiąc razy dziennie Zdrowaś Maryjo.

W kaplicy św. Maksymiliana w Niepokalanowie przed wystawionym Najśw. Sakramentem od 29 listopada do 7 grudnia, codziennie przez 9 dni, jest odmawiane pięć części Różańca świętego, w pięciu blokach modlitewnych (po 20 tajemnic każdy). Każdy blok to 200 "Zdrowasiek". Pięć bloków to 1000 Zdrowaś Maryjo. Codziennie bloki modlitewne rozpoczynają się o 7:00 rano Eucharystią, po której rozpoczyna się adoracja Najśw. Sakramentu. O 15:00 odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia. Bloki modlitewne kończy o 21:00 Apel Jasnogórski i błogosławieństwo Najśw. Sakramentem. W sumie to 14 godzin wspólnej modlitwy w pięciu blokach, po dwie godziny każdy. Pomiędzy blokami modlitewnymi godzinne przerwy na cichą modlitwę, posiłek i odpoczynek.

Uczestnictwo

Można przyjechać na całą nowennę albo na kilka dni. Można uczestniczyć codziennie w jednym lub w kilku blokach modlitewnych. Każdy sam określa zakres uczestnictwa. Swój udział prosimy zgłaszać przez stronę internetową niepokalanow.pl/sanktuarium/nowenna-do-niepokalanej/wedlug-swietej-faustyny

Cała nowenna jest transmitowana przez Internet na kanale YouTube: Niepokalanów-TV

Intencje

Intencja główna: O triumf Niepokalanego Serca Maryi w Polsce i na świecie.

Intencje dodatkowe: o pokój w Polsce i na świecie; o jedność w Kościele; za Ojczyznę; za rządzących; o pełną ochronę prawną ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci; o nawrócenie wszystkich nieprzyjaciół Kościoła; w intencjach poleconych Niepokalanej.

Program

7:00 - 7:50 Eucharystia
7:50 - 9:30 wystawienie Najśw. Sakramentu i I blok modlitewny
9:30 - 10:00 przerwa (kawa i modlitwa w ciszy)
10:00 - 12:00 II blok modlitewny, Anioł Pański
12:00 - 13:00 przerwa (obiad i modlitwa w ciszy)
13:00 - 15:00 III blok modlitewny
15:00 - 15:15 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:15 - 16:00 przerwa (kawa i modlitwa w ciszy)
16:00 - 18:00 IV blok modlitewny, Anioł Pański
18:00 - 19:00 przerwa (kolacja i modlitwa w ciszy)
19:00 - 21:00 V blok modlitewny, Apel Maryjny, błogosławieństwo Najśw. Sakramentem

Jeżeli w trakcie Nowenny wypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca, program w te dni ulega modyfikacji. W piątek, 2 grudnia, odbywa się czuwanie modlitewne przed spotkaniem Oddaj się Maryi, które rozpoczyna się jednym bloku modlitewnym od 19:00 do 21:00, po nim jest odprawiana Msza św. o 21:10. Od 22:00 do 6:00 pielgrzymi modlą się w ciszy w Kaplicy Adoracji Najśw. Sakramentu. W sobotę o 6:00 w kaplicy św. Maksymiliana śpiewa się Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i odmawia się jedną część Różańca. Od 7:00 do 21:00 normalny program nowenny.