Norma postępowania

Ewangelia powinna być normą naszego postępowania i fundamentem ocen oraz skalą wartości. Ewangelia bowiem, to nic innego, niż Chrystus żyjący i nauczający, który żył i umarł, zmartwychwstał i zbawił wszystkich ludzi wszystkich czasów.

W Ewangelii znajdujemy Jego Najświętsza Matkę, Maryję Dziewicę. W Ewangelii opisane są wszystkie Jej cnoty, czy to w życiu prywatnym prowadzonym w Betlejem i Nazarecie, czy też w życiu publicznym i apostolskim Jezusa Chrystusa. Jej pokora, prostota, szczerość, milczenie i łagodność, gotowość do wykonywania woli Bożej, zarysowują to, co moglibyśmy nazwać "Ewangelią maryjną".

Maryjo Ewangelii, przemień nas w żywe przepowiadanie Królestwa.