NMP Matki Kościoła

Drugi dzień zielonych świąt. Na prośbę m.in. Episkopatu Polski papież Paweł VI podczas Soboru Watykańskiego II, dnia 21 listopada 1964 r. podpisując Konstytucję dogmatyczną o Kościele "Lumen gentium" ogłosił Maryję Matką Kościoła:

Ku chwale więc Najświętszej Maryi Panny, oraz ku naszej radości, ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, czyli całego Ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych, jak i pasterzy, którzy wszyscy zwą Ją swą Matką najmilszą. Ustanawiamy również, aby odtąd cały lud chrześcijański oddawał Matce Boga pod tym właśnie najmilszym Imieniem jeszcze większą cześć i do Niej zanosił swe prośby... Twemu Niepokalanemu Sercu powierzamy, o Bogurodzico Dziewico, całą ludzkość! W ten sposób wprowadzono również wezwanie do litanii loretańskiej Matko Kościoła módl się za nami!

Tytuł "Matka Kościoła" spotykamy już sporadycznie u Ojców Kościoła. Św. Epifaniusz zwie Maryję "prawdziwie Matką wszechżyjących", św. Ambroży interpretuje testament z krzyża (J 19,26-27) jako zapoczątkowanie praw macierzyńskich Maryi w stosunku do członków Kościoła, św. Augustyn mówi o Niej jako o "Matce członków Chrystusa". Powszechnie zaczęto nazywać Maryję Matką Kościoła począwszy od XII w., gdy w teologii i pobożności podjęto temat macierzyństwa duchowego. Święto to obchodzone jest w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Do polskiego kalendarza liturgicznego zostało wprowadzone 4 maja 1971 r.