NMP Częstochowskiej, uroczystość

Władysław, książę opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej, czczony na jego zamku. Wkrótce obraz zasłynął cudami. Cześć jego wzrosła od czasów obrony Jasnej Góry przed Szwedami. W roku 1717 obraz został uroczyście ukoronowany i Jasna Góra stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce.

Błogosław, Pani, najmilszej Ojczyźnie,
Która Cię sławi w dzień tak uroczysty:
Niech Jasna Góra, promienna i mocna,
Drogę wskazuje szukającym Boga.