Niewiasta modlitwy

Kto przygotowuje się do miłowania Maryi, powinien udać się do Jej "szkoły", aby nauczyć się modlić. Ona, Niewiasta modlitwy, jest idealną Nauczycielką mogącą udzielić nam tych niebieskich lekcji, jak rozmawiać z naszym Ojcem i słuchać Go z uwagą.

Maryja żyła otwarta na nieskończoność, uważna w poznawaniu planów Bożych, aby je przyjąć i realizować. Żyła słuchając Boga.

Być chrześcijaninem nie oznacza nic innego, niż przemienić się w poważną i pełną odpowiedź na głos Boży.

Pani spotkania, daj mi spotkać Pana i żyć zawsze razem z Nim.