Niewiasta mężna

Dzieło zbawienia nie było dziełem łatwym, ani dla Jezusa Chrystusa, ani dla Jego Matki, która została powołana do towarzyszenia swemu Synowi i Jego dziełu. Nie było to łatwe dla Tej, której Serce zostało przeszyte siedmioma mieczami boleści. Nie było rzeczą łatwą stać wiernie u stóp krzyża, na którym umierał Jej Syn wśród strasznych męczarni.

Chociaż nie było łatwo, Maryja pozostawała tam jako Niewiasta mężna, dając nam przykład w sytuacjach, gdy musimy zmagać się z trudnościami w chwilach upokorzeń czy cierpień.

Maryjo, niech Twoja moc wspomaga nas w godzinach naszych zmagań w cierpieniu