Nieustanne dziękczynienie

Pochwalne i dziękczynne modlitwy były ustawicznie używane przez Najświętszą Pannę z Nazaretu przy codziennym odmawianiu psalmów, które wypływały z Jej Serca.

Jakże byłoby dobrze, abyśmy nauczyli się wyrażać nieustannie nasze dziękczynienie Bogu, naszemu Ojcu.

Łączmy nasze pochwały Boga w Trójcy Jedynego z pochwałami, jakie Aniołowie nieustannie wyrażają w niebie śpiewając "Święty, Święty, Święty" i z całym stworzeniem, które "śpiewa chwałę Bogu" (Ps 19).

I dziękujmy codziennie Bogu za tyle darów i łask otrzymywanych z Jego nieskończonej dobroci.

Maryjo, wysławiamy Cię, ponieważ jesteś Matką Jezusa Chrystusa i Matką wszystkich odkupionych. Wszyscy wierzący, wyrażamy naszą miłość i synowskie uczucia.