Niepokoje Serca Maryi

Życie Maryi było pełne niepokoju, obaw, ukrywania się i ucieczek w obliczu niebezpieczeństw, zagrażających istnieniu Jej Syna. To wszystko odbijało się głęboko w Jej Sercu.

Gdzie znajdowało się Jej Serce w godzinach tych udręk?

Jej Serce spoczywało w Bogu, który był jasnością wśród ciemności, pociechą w utrapieniach, kierunkiem w wątpliwościach i odpoczynkiem w niepokoju.

Szczęśliwy chrześcijanin, który nauczył się patrzeć w niebo.

Panno łagodnego serca, niech żadne niepokoje życia nie zdołają pozbawić mnie pokoju.