Niepokalane Serce NMP

Dziś wspominamy Niepokalane Serce Maryi. 31 października 1942 r. papież Pius XII poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Podczas objawień w Fatimie w 1917 r. Maryja prosiła o o poświęcenie świata Jej Niepokalanemu Sercu. Obiecała również, że Jej Niepokalane Serce zatriumfuje.

W samym środku zawieruchy wojennej, gdy przygasły nadzieje, papież Pius XII poświęcił zraniony przez nienawiść świat Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zwycięska dotąd armia hitlerowska zaczęła odnosić klęski, które wkrótce doprowadziły do upadku system hitlerowski. 2 listopada została okrążona armia Paulusa w Stalingradzie. Jej całkowita kapitulacja nastąpiła 2 lutego 1943 r., w dzień Matki Bożej Gromnicznej.

Nastąpiło to w 25 lat od objawień Najświętszej Maryi Panny w Fatimie. W odpowiedzi na uznane fatimskie objawienia, papież Paweł VI poświęcił Kościół i ludzkość Niepokalanemu Sercu Maryi kolejno 7 VII 1952 r. i 21 XI 1964 r.

Kilkakrotnie uczynił to Jan Paweł II (13 V 1982, 25 III 1984, 13 V 1991), który dodatkowo 8 października w Roku Jubileuszowym 2000 dokonał aktu zawierzenia Matce Bożej Kościoła i świata Trzeciego Tysiąclecia. Szczególnie ten ostatni był przekonany o powadze objawień Maryi i poświęcenia świata Maryi, sam oddany Niepokalanej przez słowa Totus tuus, powtarzając często "cały Twój, Maryjo".

Objawienia całą swoją aktualność potwierdziły podczas zamachu na życie papieża 13 maja 1981 r.

Zbieżność dat (13 maja - dzień pierwszego objawienia Maryi w Fatimie) i niewytłumaczalne uratowanie życia papieża mimo śmiertelnych strzałów na placu św. Piotra, były powodem, że Jan Paweł II zażądał, by przyniesiono mu dokumenty dotyczące objawień fatimskich i trzech tajemnic fatimskich.

W rocznicę zamachu Jan Paweł II po raz pierwszy podczas swojego pontyfikatu poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi.

Na tle wydarzeń politycznych, sytuacji światowej, gdy groźba konfliktu międzynarodowego i nieustannego wyścigu zbrojeń nuklearnych były bardzo realną możliwością, poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi stało się nie tylko koniecznością, ale jedynym ratunkiem dla świata.

Prośba Maryi o poświęcenie świata i odnawianie tego aktu jest nadal aktualna. Świat i każdy człowiek z osobna potrzebuje Maryi i uciekania się do Jej Niepokalanego Serca.

Dobrze rozumiał to św. Maksymilian Maria Kolbe, który oddanie Niepokalanej proponował każdej duszy, która pragnie przybliżać się do Serca Jezusowego.

Mimo że nie wiedział nic o objawieniach, to w roku objawień fatimskich, już trzy dni od ostatniego objawienia Maryi, 16 października założył Rycerstwo Niepokalanej, całkowicie poświęcone Maryi, wypełniając w ten sposób życzenie Maryi, aby cały świat przywieźć do Jej matczynego Serca.