Niepokalana zwycięży

Na jednym ze zjazdów masoneria uchwaliła: "My religii katolickiej nie zwyciężymy rozumowaniem, tylko psuciem obyczajów" - Jakaż to mądra uchwała!

Mądrą więc była ta uchwała i stosownie do niej celowo i planowo zaczęto kalać literaturę, sztukę, teatr, kino, modę itd.

Niepokalana, o której powiedziano: "Ona zetrze głowę twoją", tj. węża piekielnego, zetrze i tę głowę masonerii, która kieruje całym ruchem antyreligijnym i niemoralnym i grube pieniądze sypie na tworzenie nowych sekt.

Oddajmy się Jej całkowicie, by nas jako narzędzia użyć raczyła, do zbawienia i uświęcenia dusz. Zdobywajmy dla Niej serca, bo gdzie Ona wejdzie, tam i łaska Boża, a z nią zbawienie i uświęcenie wejdzie.

św. Maksymilian Maria Kolbe