Niepokalana twoja - ty Jej

Ty - dziecko, więc:

1. Miłuj Ją ofiarnie jak Matkę;
Ona cię miłuje aż do ofiary ze Syna Bożego;
przy Zwiastowaniu przyjęła cię dobrowolnie za dziecko.

2. Ona cię upodobni do siebie,
coraz bardziej niepokalanym czynić będzie,
mlekiem swej łaski karmić.
Pozwól się tylko Jej prowadzić, coraz swobodniej Jej urabiać.
Czuwaj nad czystością sumienia, w Jej miłości je oczyszczaj.
Nie zniechęcaj się nawet po grzechu ciężkim i wielekroć popełnianym.
Akt miłości doskonałej oczyści cię.

św. Maksymilian Maria Kolbe
(Pisma, 1200)