Niepokalana jest dobra

Niepokalana jest dobra i naprawdę bardzo dobra,
że mimo tylu ułomności nami się nie zraża,
ale choć sama Niepokalaną aż,
to jednak nie wzdryga się używać narzędzi skalanych
do przeprowadzenia swych dzieł nawróceń i uświęceń,
czyli wzbudzenia i rozwoju życia nadprzyrodzonego w duszach.

św. Maksymilian Maria Kolbe