Niepokalana - Biała Drabina

Bóg nam dał tę drabina białą [Niepokalaną]
i chce, byśmy po niej do Niego aż doszli,
a raczej by Ona, przytuliwszy nas do swej matczynej piersi,
aż do Boga nas przyniosła.

św. Maksymilian Maria Kolbe (Pisma, nr 411)