Niech się dzieje

Przez swoją odpowiedź "tak", Maryja oddała się w ręce Boga, aby zostały zrealizowane w Niej Jego plany i wykonała się w Niej zupełnie Jego wola zbawienia ludzi. Bóg także ma plany w stosunku do nas. Nie wzbraniajmy się w ich realizacji. Bądźmy chętni i otwarci na pełne miłości działanie Boga w naszym życiu i odpowiadajmy pozytywnie temu działaniu.

Oby z naszych ust i z naszego serca wychodziły zawsze, czy to w sprawach przyjemnych czy nieprzyjemnych , słowa: "niech się dzieje" wypowiedziane przez Maryję. Odmawiając Ojcze Nasz starajmy się wypowiadać świadomie tę prośbę: "Bądź wola Twoja".

Maryja, wzór bezwarunkowego oddania się Bogu, niech nam pomoże poświęcać się bez wahań i zastrzeżeń