Niebo Boga

Prawdziwi czciciele Maryi pielęgnują w swoim sercu szczególne zaufanie, że osiągną niebo i będą mogli kontemplować oblicze Boga i oblicze Maryi. Święci mówią nam, że cześć do Najświętszej Maryi Panny jest pewną rękojmią zbawienia, że ten, za kim wstawi się Maryja, może być pewien swego zbawienia.

Maryja jest niebem Boga; kto zbliża się do Maryi, zbliża się do nieba.

Panno Święta, odnawiamy naszą ufność w Twoje wstawiennictwo i w Twoją macierzyńską opiekę: prowadź nas w naszej wędrówce do Boga!