Nic sobie

Nic sobie nie ufajmy, ale też nie kładźmy granic ufności w Niej.

W każdej trudności i pokusie do Niej się uciekajmy,
a na pewno nie padniemy.

Każde przedsięwzięcie Jej powierzmy,
a na pewno dopniemy tego, czego Ona chce.

św. Maksymilian Maria Kolbe