Nawrócenie

Nawrócenie we właściwym tego słowa znaczeniu, raczej dotyczy postawy w działaniu, niż jednego aktu i upodabnia się do gotowości Maryi w odniesieniu do Boga.

W rzeczywistości Ona nigdy nie musiała za nic żałować, ale pozostawała w postawie gotowości odpowiedzenia na wolę Bożą, w postawie, którą Ona sama wyraziła słowami: "Oto ja Służebnica Pańska".

Nie zadowalaj się pierwszym krokiem w kierunku nawrócenia, zwrotu ku Bogu. Pragnij nawrócenia ustawicznego, zwrócenia się twarzą do Boga, nie odwracając się nigdy do Niego plecami. Staraj się pozostawać przed Bogiem zawsze na stojąco, zawsze gotów słuchać Jego Słowa.

Matko ludzi ubogich, spraw, niech uzyskam ducha ubóstwa ewangelicznego, który mi pozwoli powrócić do Boga.