Nasza droga w MI

Co my chcemy przez to podkreślić:
"starać się o nawrócenie i uświęcenie dusz przez Niepokalaną"?

Chcemy przez to podkreślić,
że najkrótszą, najpewniejszą drogą do nawrócenia i uświęcenia
jest Niepokalana.

I sami chcemy tą drogą postępować,
i drugich tej drogi nauczać.

św. Maksymilian Maria Kolbe