Naśladuj Niepokalaną

"Bądź wola Twoja". Wszystko, mogę w Tym, który mnie umacnia [Flp 4,13] przez Niepokalaną.
Naśladuj Niepokalaną.

św. Maksymilian Maria Kolbe