Naśladować Chrystusa

 Pójście za Chrystusem oznacza iść z Nim, iść u Jego boku. O wiele łatwiej jest pokonywać trudności, czując Jego rękę w naszej ręce. Iść śladami Chrystusa oznacza iść za Nim, naśladować Go, "kopiować" do naszego życia Jego cnoty.

Uczeń powinien naśladować Mistrza we wszystkim! Powinien postępować krok w krok za Nim, naśladując wiernie i gorliwie Jego życie, pozwalając przenikać się Jego uczuciom, oceniając rzeczy zgodnie z Jego kryteriami, szukając zawsze i we wszystkim woli Ojca, który jest w niebie. Powinien czynić to samo, co Jezus, który nie przyszedł, aby realizować swoją wolę, lecz spełniać wolę Ojca, który Go posłał.