Narzędzia

Jeśli chcemy kochać Pana Jezusa sercem Niepokalanej,
przyjmować Go Jej sercem, wielbić Go Jej aktami,
wynagradzać, dziękować również przez Nią
- to choćbyśmy zupełnie nie odczuwali i nie rozumieli tego,
to jednak tak jest:
i Jej sercem, Jej aktami wielbimy Pana Jezusa,
czyli właściwie Ona kocha i wielbi Pana Jezusa przez nas.

My jesteśmy wówczas narzędziami.

św. Maksymilian Maria Kolbe