Narzędzia Boga

Jezus przyszedł na ziemię, abyśmy mieli życie: "Ja przyszedłem, aby mieli życie" (J 10,10); Boże życie w nas - życie wieczne, które już się zaczęło w czasie wraz z życiem w łasce.

Jezus daje życie, tak jak to czyni Ojciec. My nie możemy przekazywać życia duszom, lecz możemy być narzędziami Boga w jego przekazywaniu.

Poprzez nasze dobre uczynki spełniane w stanie łaski uświęcającej możemy wysługiwać łaski dla innych osób. Przez nasze apostolstwo możemy je przygotować do przyjęcia nadprzyrodzonego życia łaski.

Zbliż się wiec do Jezusa, abyś miał życie i nie oddalaj się nigdy od Niego, abyś nie stracił Życia!