Narodzony z Niewiasty

Słusznie odnotowano, że gdy Apostołowie przedstawiali Tajemnicę Chrystusa, Syna Bożego, nie omieszkali podkreślać w niej aspektu maryjnego: "Narodzony z Niewiasty" (Ga 4,4).

Była to wierność słowom wypowiedzianym na krzyżu przez Jezusa Chrystusa.

Wyznanie chrześcijańskie od samego początku było formułą w ramach maryjnych, które pozwalają lepiej widzieć rzeczywistość Chrystusa: prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka, "narodzonego, za sprawą Ducha Świętego z Maryi Dziewicy".

Święta Maryjo, Wniebowzięta, pomagaj nam stamtąd - z nieba, przeżywać nasze wszczepienie w misterium paschalne Chrystusa.