Najwspanialsze stworzenie

Świat nie poznał się na Maryi. Społeczeństwo tamtych czasów nie brało Jej pod uwagę. Maryja żyła niezauważana pośród kobiet tamtych czasów, aż do momentu powstania Kościoła.

Maryja była najwspanialszym stworzeniem, jakie wyszło z rąk Boga, zaraz po człowieczeństwie Jezusa Chrystusa. Jednakże w Betlejem nikt nie użycza Jej schronienia, ani nie zwraca uwagi na delikatny moment Jej macierzyństwa. W Nazarecie była jedną spośród wielu kobiet, najbardziej skromnych i pokornych i nikt się nie zatrzymywał, aby patrzeć na Nią i podziwiać Jej cnoty.

Niech cię nie niepokoi ani nie dziwi to, że nie uznaje się twoich zasług, zdolności czy talentów. Troszcz się raczej o to, aby Bóg był Tym, kto zna twoje postępowanie i przenika twoje intencje. Bóg zna głębię twojego serca!

Matko, która zrodziłaś nas do życia łaski w Chrystusie, kształtuj w nas w dalszym ciągu Jezusa, naszego Zbawiciela.