Największy cud stworzenia

Dziewica z Nazaretu uważała się za pokorną Służebnicę Pana i troszczyła się jedynie o to, aby wypełniać wolę Bożą. Bóg uczynił z Niej największy cud stworzenia, chociaż Ona ofiarowała Mu tylko swoją pokorną służbę.

Jeśli ty poświęcisz się pracy dla wzrastania w wierze, Bóg może uczynić z ciebie świętego, lecz musisz to czynić w całym codziennym wysiłku. Nie możesz być jak rzeka, która płynąc, zmienia swe koryto. Bądź człowiekiem prostolinijnym i wiarygodnym, wiernym swoim zasadom, swoim przekonaniom i posłusznym głosowi sumienia.

Maryjo, niech świadomość naszych ograniczeń pomoże nam wzrastać w pokorze, lecz niech nie zmniejsza naszego pragnienia bycia świętymi