Najważniejsza czynność

Najważniejszą naszą czynnością
jest tak starać się żyć,
by coraz bardziej stawać się własnością Niepokalanej,
codziennie coraz bardziej Jej.

św. Maksymilian Maria Kolbe