Najlepsza miłość

Drogie Dzieci, tylko nie smućcie się zbytnio, Niepokalana wszystko na większe dobro obraca. Pocieszajcie się nawzajem. Starajcie się znosić nawzajem wady, bo to najlepsza miłość.