Najlepsza droga do świętości

Jeśli chcesz znaleźć najłatwiejszą, bezpieczną i prostą drogę do świętości, nie znajdziesz lepszej niż nabożeństwo do Najświętszej Maryi.

Powtarzałam ci to wiele razy na przestrzeni rozważań w minionych miesiącach i czynię to świadomie teraz, ponieważ wiem, jakie to ma kapitalne znaczenie.

Nie ma wątpliwości. Nikt lepiej niż Maryja nie poprowadzi do Jezusa i przez Jezusa do Ojca Niebieskiego. Nikt skuteczniej nie oddali cię od grzechu i zachęci do praktykowania cnót ewangelicznych. Nikt bardziej nie napełni cię Duchem Świętym.

Maryjo, pełna łaski, zaprowadź nas do Jezusa, jedynego Pośrednika między Bogiem i ludźmi.