Najczulsza z Matek

Ona nam wszystkim Matką najczulszą
- i dotąd była, i teraz jest, i zawsze będzie:
i w życiu, i przy śmierci, i w wieczności także.

Tę prawdę przypominajmy sobie często,
a zwłaszcza w trudnościach zewnętrznych
i w tych cięższych jeszcze wewnętrznych.

św. Maksymilian Maria Kolbe